Web Analytics Made Easy - StatCounter
Bieb talBombi IlFurjana t

Bieb talBombi IlFurjana t

<

Il-Blata l-Bajda

L-Inglizi kabbru l-bieb billi bnew arkata ohra parigg maghquda ma dik ta qabel. Niffdu wkoll passagg ghan-nies kull naha. Fuq l-arkata l-gdida parigg ...

Il-Bieb tal-Bombi - Porte des Bombes, Floriana

Kont naf minn qabel ghaliex insejulu hekk imma dan rrid nghidu ghal min ma jafx. Fid-disinn meta tarah, tinduna li l-kolonni huma forma ta kanuni, ...

Fl-1933, il-gvern hareg ligi li tipprotegi l-art madwar il-Bieb tal-bombi sal-Pieta u l-Blata l-Bajda. Il-ligi kienet tghid li ma seta jsir ebda bini ...

Tard fis-seklu ghoxrin, linja fin-nofs jew medjana fejn setghu jithawlu sigar zghar tal-oljandru, tlestiet quddiem u wara l-bieb u firdet it-traffiku li ...

Malta

Porte des Bombes (1720–21)

Bieb tal-Bombi

Tard fis-seklu ghoxrin, linja fin-nofs jew medjana fejn setghu jithawlu sigar zghar tal-oljandru, tlestiet quddiem u wara l-bieb u firdet it-traffiku li ...

98sqnpic485.jpg, 23830 bytes

From top: Malta Memorial, St. Publius Parish Church, Porte des Bombes,

Porte des Bombes Floriana Malta by Francis Frith early 1870s

Meta beda t-tram Malta, it-tizjin li kien hemm fiz-zewg arkati minn gewwa li kien jaghmilhom baxxi, zzarma kollu biex jaghmel il-wisa halli jghaddu ...

Valletta, Malta

Malta - Floriana - Triq Sa Maison - Sa Maison Bastion (MSTHC) 02 ies

Porte des Bombes - Coat of arms of Ramon Perellos y Roccaful on the gate

Hafna turisti u wkoll Maltin jahsbu li dawn l-arkati ta zmien ir-Rumani izda huma mis-seklu sbatax. Fi zmien il-Granmastru Wignacourt il-popolazzjoni kienet ...

Bieb il-Bombi

Malta, Grout

Fejn jieqfu l-Karrozzi tal-linja - circa 1950 Bus Terminus circa 1950

Xi sitt snin ilu kienu rrestawraw il-bicca l-kbira tal-arkati u kien hemm ukoll xi hsieb li tinbena replika tal-mina n-nieqsa tan-nofs fir-roundabout stess.

Fit-tielet post George Abdilla b'ritratt mill-isbaħ tal-Funtana tal-iljun u fl-isfond il-monument ta' Pietro Paolo Floriani.

Sarria Church, Floriana #sarria #church #architecture #architexture # floriana #furjana

Fit-tielet post George Abdilla b'ritratt mill-isbaħ tal-Funtana tal-iljun u fl-isfond il-monument ta' Pietro Paolo Floriani.

Abandoned bomb shelters build into the ancient defence walls, il Fossa, Valletta, Malta

Għaliex Bieb il-Bombi nxtegħel aħmar?

Malta

Xi sitt snin ilu kienu rrestawraw il-bicca l-kbira tal-arkati u kien hemm ukoll xi hsieb li tinbena replika tal-mina n-nieqsa tan-nofs fir-roundabout stess.

Is-Suq tal-Belt 11.jpg

Il-Kunsill Furjaniż favur il-barrikati fejn Bieb il-Bombi

Kliem offensiv lejn Malta ma' Bieb il-Bombi

War Monument (Floriana).jpeg

Cathedral tower, Valletta

incident bombi

Fil-vicinanzi ta' Bieb il-Bombi. • #malta #shot #

Malta Memorial - Image: Floriana War Memorial

Tard fis-seklu ghoxrin, linja fin-nofs jew medjana fejn setghu jithawlu sigar zghar tal-oljandru, tlestiet quddiem u wara l-bieb u firdet it-traffiku li ...

#floriana #furjana #church #

St. Publius Parish Church - View of the Church of St. Publius

Ritratt: Tkompli l-isfida bejn il-Gvern u l-artisti tal-graffiti taħt Bieb il-Bombi

Valletta Waterfront - Flight into Egypt Church

António Manoel de Vilhena - Lion Fountain in Floriana, which was built in 1728 during

Greeks Gate

Il-Bieb

Kliem offensiv lejn Malta ma' Bieb il-Bombi

Se jiġu installati l-barrikati quddiem Bieb il-Bombi għas-sigurtà

Capuchin Convent Battery - The church within the Capuchin convent near which the battery was built

Maltese Baroque architecture

Porte des Bombes - The gate as viewed from the rear

Torre dello Standardo

Bieb il-Belt fid-disgħinijiet

Floriana Lines - Floriana Lines as seen from Sa Maison Gardens

... l-arblu tal-kamera fuq il-post moħbi qalb il-weraq li hemm quddiem Bieb il-Bombi. Huwa qed jappella biex il-kamera titwaħħal fl-iqsar żmien possibbli, ...

Ritratt kortesija ta / Photo courtesy of: http-::www.maltain360.com: Nispicca b'ton pozittiv. Il-bieb tal-bombi ...

Republic Square, Valletta [map/sat/sites/3D/street] [show article only]hover over links in text for more info

Aġġornata: Żagħżugħ t'20 sena jindarab f'inċident tat-traffiku fil-Floriana

Sewwieq ta' vann jeħlisha ħafif wara li ħabat f'Bieb il-Bombi

13. St Joseph Fireworks Factory – Żebbuġ

667 il-siringa nstabu fi clean up li organizzaw il-Malta Clean Up fil- Floriana, fil-viċinanzi tal-Masġar tal-Ġublew li jinsab fl-istess lokalità.

Emanuele Luigi Galizia - Victoria Gate in Valletta

Fortifications of Birgu

Attakk vandalu fi Ġnien il-Mall.

Attakk vandalu fuq Bieb il-Bombi, kliem t'offiża lejn il-pajjiż

•finite• #church #malta #religion #furjana #fossos #valletta #

Jitħabbru r-rebbieħa tal-Kompetizzjoni tal-Fotografija

Bombed St Publius' church (Photo provided by Pawlu Piscopo)

Marsalforn Tower

Bieb il Bombi. #malta #bombi #portesdesbombes #floriana #valletta2018

Monuments and other secular works[edit]

Pictures The Chapel of TAL-ĦARBA

Pictures Pieta Military Cemetery

Floriana Lines - Faussebraye near St. Philip's Bastion

乔治五世国王休闲花园King George V Recreational Grounds位于弗洛里亚纳Floriana 最东侧,这里是欣赏瓦莱塔城和大港口的好地方。

The gate illuminated at night

Image may contain: night and outdoor

Page 1

De Rohan Arch - De Rohan Arch as viewed from the back

Minflok il-palazz illum hemm kerrejja u bini iehor, imma l-knisja flimkien ma appartament dejjaq hdejha u fuq is-sagristija ghadhom kif kienu ...

Ix-xarabank tal-pulizija imkissra bl-ammont ta' cnagan li faqghulha s-saqaf. Ahseb u ara xi gralhom dawk in-nies li kienu hdejha.

Pictures Madonna tal-Ħerba Chapel, Birkirkara, Malta

Pictures Our Lady of Lourdes Parish, San Gwann

Pictures

Porte des Bombes, Floriana, Malta _ Originally called Porta dei Cannoni (meaning "Cannons Gate"), is an ornamental arched gate in Floriana, Malta.

Pictures University_roundabout